גלוב

פרוייקט "גלוב" החל ביוזמת סגן נשיא ארצות הברית, אל גור כפועל יוצא של כנס ארגון האומות המאוחדות לאיכות הסביבה (UNEF), בברזיל 1992.

מטרת העל של התוכנית היא לקדם מודעות תלמידים לבעיות איכות הסביבה באזור מגוריהם ולשלבם במאמצים לשמירת איכות הסביבה הגלובלית.

בעידן בו מתמודדת החברה האנושית עם שינויים באיכות הסביבה, פרי מעשה ידי האדם, יש חשיבות מרובה ליכולתנו לחזות ולהבין תופעות סביבתיות כלל עולמיות.

תוכנית "גלוב" משלבת היבטים של חינוך ופיתוח מודעות עם הקניית מיומנויות של חקר ותקשורת מחשבים. התוכנית מאפשרת לבתי-הספר לפתח מסגרת ללימודי סביבה, בה ייקחו התלמידים חלק פעיל במאמץ הגלובלי של ניטור הסביבה. המידע שיתקבל מכל השותפים לתוכנית יאפשר למדענים להבין תופעות כלל עולמיות והשפעותיהן על האדם והסביבה.

 

 

 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת