קיימות, מבוססת על פיתוח בר קיימא, שהוא פיתוח מושכל הנושא בחובו מטרות בשלושת התחומים שעוטפים את חיינו: כלכלה, חברה, סביבה. מכאן, שיש להתייחס לקיימות בטווח הקצר ולקיימות בטווח הארוך.בכדי לחיות בסביבה איכותית ויפה ,מורי החווה והתלמידים נוהגים בכול חומר ומשאב המקיים אותם ,כבעל ערך רב ויקר . כמו מים,אוויר ,אדמה ,צמחים ופסולת . חקלאות מקיימת – הלכה למעשה בחווה . -שימור הקרקע-(משאב מתכלה) מחזור זרעים, חריש עמוק,כיסוי קרקע וחיפוי קרקע.הנבטה מוקדמת של עשבי בר.מעבר לשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה. -חיסכון במים- טנסיומטר מחשב השקיה ,טפטפות. צמח בר לעומת צמח תרבות – באיכות יבול ובעמידות לפגעים. טיוב הקרקע- זיבול הקרקע בזבל רפתות. (משפר את תנאי הקיום של המיקרואורגניזמים) חיטוי סולרי (בשטחים קטנים),גידול וטיפוח צמחים חסכניים במים (צמחים אוסטרליים) גידול וטיפוח זני צמחים העמידים מפני מחלות ומזיקים. גידול ושימוש בצמחים מרחיקי חרקים – צמחי תבלין. גידול צמחי חקלאות בעונה המתאימה –חיסכון בעלויות. גידול פרחי קטיף- ייפוי הסביבה והבית . פעילות אישית למען הסביבה נאמני ניקיון,שימוש במוצרים עם תו ירוק. אריזת היבול – חומר ידידותי לסביבה ושימוש חוזר . שימוש חוזר : שימוש חוזר של המצעים המנותקים במשתלה ושל כלי הקיבול. שימוש חוזר במי נקז להשקיית צמחים מתחת לשולחנות . צמצום השימוש במשאבים ומיחזור : הכנת קומפוסט – צמצום כמויות הפסולת ומצמצם את השימוש בדשנים. שימוש בדשנים המתפרקים לאורך זמן (אוסמוקוט) ייעוץ והדרכה בבתי ספר בהקמת חממית. אתיקה סביבתית-תקנים וכללים לטיפוח אחריות והתנהגויות לשמירת הסביבה שלנו (חווה ובית הספר) הגברת המודעות לצמצום השימוש במשאבים מתכלים,שימוש חוזר, מחזור. עושר רוחני –:כפריות ,שלווה. ניקיון ויופי – גן פרחים , צמחי בית ,צמחי בונסאי.) הגן חי כאמצעי שמירה על המגוון הביולוגי גידול בע"ח בתנאי גידול מיטביים. יחס נאות לבעלי חיים – תצפיות בגן חי (ארנבות ,עיזים ,חמורים אוגרים ובעלי כנף) ליטוף האכלה וניקיון,התנסות בטיפול בבעלי חיים והקניית ערכים של צער בעלי חיים גידול דבורים ותרומתם למשק החי והסביבה – בהאבקה ובהפריית הצמחים . פעילות נרחבת למניעת מחלות בבעלי חיים באמצעות חיסונים- תצמצם את השימוש בתרופות המגיעות גם למי התהום וגם לתוצרת החקלאית. שימוש חוזר בפסולת חקלאית ל הזנת בעלי החיים בגן החי – עשבים שוטים וירקות פגומים שימוש בפסולת בעלי חיים – טיוב הדשאים והשטחים החקלאיים. נטיעת צמחיית צוף בחווה – זני אקליפטוסים כמרעה לדבורים . נטיעת צמחים מושכי פרפרים – הפרפר ,אינדקטור לאוויר נקי . לחנך את התלמידים לכך שאין כדבר הזה פסולת היא פשוט לא מונחת במקום הנכון , תורת הקיימות על רגל אחת. הלמידה בחווה והעשייה בשדות ובגנים נעשית תוך הקפדה עליונה על ביטחון ובטיחות הלומדים והצוות, בשימוש בכלי העבודה החקלאית ועבודת הכפיים בחווה, כאלמנט ראשון בחשיבותו.
הגדרות כלליות כניסה למערכת