בגן חי  – חמורים , עיזים,  ארנבונים , בעלי כנף ,(יונים ברבורים , אווזים , תרנגולים ,טווסים  ) דבורים ופרפרים. בגן 

התלמידים מאכילים את בעלי החיים , מנקים את כלוביהם מלטפים אותם והאהוב עליהם מכול הוא פשוט לצפות בהם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת