בגן הנשירים בחווה נשתלו עצי שקד, אגס , שזיף ,רימון ,תאנה נקטרינה אלה עצים המשירים את עליהם בחורף.

•השלכת היא צעד הסתגלותי, המאפשר לצמח לשרוד בתנאים הקשים של החורף . בעלים  קולטנים  הרגישים לטמפרטורת הסביבה ולכמות קרינת השמש. בסתיו, כשהטמפרטורה יורדת והימים מתקצרים כך שאין מספיק אור לפוטוסינתזה, מופסק ייצור הכלורופיל בעלים, הכלורופיל הקיים מתפרק והצבענים האחרים נחשפים, דבר הגורם לעלים לאבד את צבעם הירוק ולהפוך צהובים-אדומים. בשיאו של הסתיו נושרים העלים מצמחים אלו, תופעה הקרויה שלכת. עצים שאינם משירים את עליהם נקראים ירוקי עד.

•חילוף החומרים בחורף מוקפא כמעט לחלוטין, דבר המאפשר לעץ לשרוד למשך כמה חודשים ללא ביצוע פוטוסינתזה.

•בעצים נשירים אלה חלה פריחה כאשר העץ ערום מעליו זהו מופע מרהיב ביופיו . כדוגמת השקד .

                                                                                                          " השקדיה פורחת ושמש פז זורחת"

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת