גן שבעת המינים

" כי אלוהיך מביאך אל ארץ טובה,ארץ נחלי מים,עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר,

ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון,ארץ זית שמן ודבש".

שבעת המינים המצויינים בפסוק בתורה בספר במדבר: "ארץ חיטה ושעורה, גפן ורימון"…ידועים לתלמידים כמיני צמחים שנשתבחה בהם ארצנו. בין פסח לשבועות רואים התלמידים בגן שבעת המינים ,את פריחת הזית , הגפן ,(בזנים המבכירים יש כבר ענבים ) הרימון והתמר. התאנה חונטת את פגיה , גרעיני השעורה והחיטה מבשילים. בחגיגת שבועות חווים התלמידים את המלאכות הקדומות של קציר ודיש . קצירת השיבולים במגלים , דישה באמצעות מורג וטחינה באבן ריחיים . כמו כן בכרם הזיתים – מסיקים את הזיתים ומרסקים בבית הבד ובכרם הענבים זומרים את הגפן . 
מצוות הבאת ביכורים לבית המקדש – לבית המקדש הועלו ביכורים רק משבעת המינים טריים או מיובשים. וכאשר מברכים על מאכלים ופירות הראשונים שמברכים עליהם הם פירות שבעת המינים . 
 

הגדרות כלליות כניסה למערכת