התבלין הוא  חומר צמחי ארומטי בעל ריח חריף, המשמש לתוספת טעם וריח לאוכל.

עשייה חקלאית:

•איסוף זרעים מהצמחים הבוגרים והנבטתם במשתלה.

•זריעה ושתילת צמחי תבלין בגן התבלין.

•ריבוי צמחי תבלין על ידי ייחורים והשרשתם במשתלה.

•ניכוש ועישוב  עשבים שוטים סביב צמח התבלין .

•גיזום צמחי תבלין שהם רב שנתיים.

עיבוד תבלינים:

•ייבוש תבלינים

•מיצוי הפקת שמנים אתרייים מצמחי התבלין.

הגדרות כלליות כניסה למערכת