נוהל התנהגות בשעת חירום  

•נוהלי ביטחון- גן כרמית
•החווה החקלאית "גן כרמית" נמצאת בשטח שיפוט של המועצה האזורית חוף הכרמל.
•שירותי הביטחון ברגיעה ובחירום ניתנים ע"י המועצה האזורית חוף הכרמל.
•בעלי תפקידים:
•גילי אלבס- מנהלת: 052-2848970
•דודו תורגמן – עב"ט : 054-3139233
•מאיר בן סירא- ס.קב"ט מוסדות חינוך מ.א. חוף הכרמל: 050-5923743
•מח' בטחון: 04-8136500
•מוקד: 109
•פינוי מהמוסד
•פינוי המוסד יתקיים בעת זיהוי חפץ חשוד.
•סדר פעולות בכיתה עם זיהוי ודאי של חפץ חשוד
•הושב את התלמידים עם הגב לכיוון החלונות או במסדרונות.
•אם אתה נמצא בשטח פתוח הושב את התלמידים על גבי הקרקע
•וודא לקיחת רשימת נוכחות של תלמידי הכיתה.
•פנה את תלמידי הכיתה לשטח הכינוס בצורה מסודרת
•עם ההגעה לשטח הכינוס בצע בדיקה שמית של נוכחות התלמידים.
•דווח למנהל על המצאות/אי המצאות התלמידים.
•עם החזרה לשגרה בצע בדיקה שמית נוספת ועדכן את המנהל.

תרשים פינוי לשעת חירום:

•הנחיות התגוננות בעת ירי טילים במוסדות חינוך
 
•במקרה של ירי ללא התרעה מקדימה:
•עם השמע קול נפץ, יש להוריד את התלמידים מקו החלונות,להושיבם על הרצפה, להתרחק מזכוכיות ולהגן עם הידיים על הראש, רצוי להיכנס תחת השולחנות.
•במידה והתלמידים נמצאים בשטח פתוח יש להורות לתלמידים לשכב על הרצפה ולהגן עם הידיים על הראש.
•להיכנס למרחב מוגן מהר ככול הניתן.
•תלמידי החווה החקלאית יצטרפו למרחבים המוגנים של "כפר גלים".
•במקרה של התראה מקדימה לירי:
•בהישמע הודעה בתקשורת, יש להעביר את התלמידים למרחב מוגן שהוגדר מראש.
•בהמשך לפעול לפי הוראות כוחות הביטחון.
•פינוי מהמוסד או סיום הלימודים בהתאם להנחיות כוחות הביטחון באמצעי התקשורת.
•הנחיות התגוננות בזמן רעידת אדמה.
•במידה והתלמידים בשטח פתוח יש לרכזם השטח הכינוס, תוך התרחקות ממבנים.
•בדיקת נוכחות.
•פניה למוקד החירום לקבלת סיוע.
•שימוש בפלאפונים לשיחות יוצאות.
•ביצוע סריקה לאיתור נפגעים.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת