ח ז ו ן

בימים בהם השמירה על הסביבה הפכה לערך חינוכי מרכזי, החווה החקלאית מהווה חיבור שלם ומלא של התלמיד לסביבה שבד"כ רחוקה מעינו בסביבה העירונית. בחווה פוגש התלמיד תמונה שלמה יותר של המושג סביבה ומגבש תמונה רחבה וריאליסטית-יישומית של היבטי הסביבה והשמירה עליה.

החיבור עם האדמה והעשייה החקלאית, שהיו הבסיס הקיומי של עם ישראל בימי קדם ושל ההתחדשות והתקומה מחדש במדינת ישראל, מחזק את הקשר של התלמיד למורשתו ולקשר הקיומי עם מולדתו.

המפגש הקרוב עם עולם הצומח, בדרך העשייה, ההתנסות והתצפית לאורך כל התהליך, משלב הזריעה ועד קבלת התוצרים, מהווה חיבור שאין לו תחליף בספרי הלימוד או בסביבה העירונית.

בלימודי החקלאות והסביבה נתרמים התלמידים לא רק במגע הישיר עם נושאי הלימוד, אלא גם בדרך בה עובר התלמיד במהלך העבודה: תכנון, ביצוע, התמדה, סבלנות, עצמאות, קבלת החלטות, יחסי חברה עם השותפים לעבודה ועוד, המהווים בעבורו תהליך בעל משמעות וייחודיות.

 

IMG_9406

טיול נחל נדר 046
IMG_1917
הגדרות כלליות כניסה למערכת