תוכנית לימודים בחקלאות לתלמידי החינוך המיוחד.


שירת העשבים: דע לך שכל רועה ורועה, יש לו ניגון מיוחד משלו, דע לך שכל עשב, יש לו שירה מיוחדת משלו ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה
כמה יפה כמה יפה  יפה ונאה כששומעים השירה שלהם. 
טוב מאד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם ומשירת העשבים ומתמלא הלב ומשתוקק
וכשהלב מן השירה מתמלא ומשתוקק  לארץ ישראל אור גדול אז נמשך והולך מקדושתה של הארץ     עליו ומשירת העשבים נעשה ניגון .של הלב .

מטרות התכנית:
     1 .יצירת מרחב מאפשר, שבו הילד ירגיש בטוח ומוכל, ובכך לעזור לו לבטא את רגשותיו, את היצירתיות שבו ואת יכולותיו הייחודיות.

2.     קידום הבנת יחסי הגומלין בין האדם והטבע.

3.     טיפוח הקשר לטבע הארץ ונופיה ועידוד מעורבותו ואחריותו לשמירת הסביבה והגנת הטבע.

4.     עידוד יכולת ההתבוננות, ההבחנה והמעקב- ופיתוח יכולת לחקירה עצמית, לגילוי תופעות טבע ולהסקת מסקנות.

5.     הבנת הקשר בין עונות השנה לבין מחזור חיי הצמחים ובעלי החיים.

6.     הכרת משפחות צמחים, צמחים וחלקי צמח.

7.     חינוך לעצמאות, סבלנות, סובלנות והתמדה.

8.     פיתוח ערכים חברתיים וחיזוקם: שיתוף פעולה, עזרה לזולת, סבלנות, נטילת יוזמה ונשיאה באחריות.

9.     פיתוח המודעות לערכה של עבודת כפיים והתנסות בעבודה כזו.

10.         פיתוח מיומנות עבודה בעזרת כלים אגב שמירה על כללי הבטיחות.

   דוגמאות למטרות בתחומי התפקוד השונים:


בתחום הרגשי– שיפור הדימוי העצמי, מתן אפשרות לביטוי לגיטימי של תוקפנות, שיפור יכולת לדחות סיפוקים, פיתוח מודעות עצמית ועוד.


בתחום הקוגניטיבי– שיפור טווח קשב וריכוז, שיפור יכולת תכנון, אימון בפתרון בעיות, שיפור זיכרון ועוד.


בתחום ההתנהגותי– שיפור יכולת לאמץ נורמות התנהגות מקובלות, פיתוח יכולת לקבל סמכות, פיתוח אסרטיביות ועוד.


בתחום החברתי– פיתוח מיומנויות לאינטראקציה חברתית, פיתוח יכולות לתקשורת מילולית, שיפור יכולת הקשבה ויכולת ויתור ועוד.


בתחום המוטורי– שיפור מוטוריקה גסה, שיפור כוח וסיבולת, שיפור מוטוריקה עדינה ותיאום עין- יד ועוד.


בתחום הסנסורי– גירוי חושי המישוש, הטעם, הריח, השמיעה והראיה, ויסות היפר/היפוסנסיטיביות ועוד.


הסביבה הלימודית (האמצעים להוראת התכנית)


התכנית יכולה להילמד בסביבות שונות : בכיתה, בגינה הלימודית, בשטחי הנוי, בבית הצמיחה, בפינת בעלי החיים בבית הספר ובחווה לחינוך חקלאי ואיכות הסביבה.


הפעילויות האפשריות כוללות:


גידול ירקות, צמחי תבלין, פרחי עונה וצמחי בית, ריבוי ע"י זריעה, ייחורים וחלוקה, הכנת מאכלים ומשקאות מתוצרת הגינה, הכנת עבודות אמנות ויצירה מחומרים צמחיים, חול, אדמה ומים, משחקים שונים הקשורים לגינה, גידול זחלים/נמלים, ועוד.


 דגשים במהלך הפעילות:


א.     שינויים החלים בסביבה במהלך עונות השנה.


ב.     מחזוריות בצמחים ובבעלי חיים.


ג.       התועלת והנזק בחקלאות לאדם ולסביבה.


ד.      החקלאות היא ספק המזון העיקרי שלך האדם.


ה.     הרגלים ראשונים של סדר, ניקיון ועבודה נכונה.

עונות השנה והקשר שלהן לחקלאות

הגינה הלימודית משתנה בהתאם לעונות השנה. השינויים החלים במזג האוויר ובמשקעים משפיעים על מרבית תהליכי הצמיחה, ההתפתחות וההתנהגות של הצומח והחי ועל הפעילויות הנלוות. לכן חשוב מאד לשלב בתכנית הלימודים המוצעת את מרב הנושאים הקשורים בעונות השנה, תוך כדי הסתכלות, צפייה, מעקב, מדידה והשוואה של השינויים החלים בגינה הלימודית, בשדה המעובד ובשדה הבור ושימוש במושגים המתאימים.


פירוט נושאי הלימוד :

נושא הלימודים

 1. רעיונות מרכזיים
 1. עקרונות ומושגים

הצעות לפעילות

 1. צמחים בגינה ובמכלים.
 1. תנאים בגינה משתנים בהתאם לעונות השנה,ובהתאם לכך משתנים האמצעים שנוקט החקלאי.         
 2. ניתן לגדל צמחים רבים במצע מנותק במכלים.  
 3. צמחים שונים משמשים למאכל ולקישוט.                
 4. מחזור הגידול מתחיל מזרעים ומחלקי צמח נוספים.            
 5. הצמח אינו יכול להתקיים ללא מים.
 1. ירקות ותבלינים.
 2. צמחי קישוט והשימוש בהם.
 3. זרע, בצל, פקעת, נבט, שורש, עלה, גבעול.
 4. אדמה-קרקע, מצע גידול.
 5. טמפרטורה, רטיבות קרקע, לחות אויר.
 1. גידול ירקות ותבלינים מפקעות , בצלים וזרעים בגינה ובמכלים.               
 2. גידול פרחים.                         
 3. זריעת דגן לקבלת גרגרים- זרעים(מחזור חיים).
 4. . הבחנה בין צמחי קישוט לצמחי מאכל. 

 1. הנבטת זרעים בכיתה
 1. נביטה היא תהליך רב שלבי.            
 2. תנאים הכרחיים לנביטה ולגדילה.
 1. כללים להנבטת זרעים.           
 2. תנאים נאותים לנביטה.         
 3. אור, חום,לחות, אויר, מצע גידול.
 1.  הנבטה בתנאים מבוקרים.
 2. תצפית ומעקב אחרי שלבי הנביטה.
 1. בעלי חיים הנמצאים בשדה

  .

 1. ה"נזק" ו"התועלת" לצמחים כתוצאה מהימצאות  בעלי חיים בשדה.
 2.  השתלבות בעלי החיים בעונות השנה.   
 3. התערבות האדם בתנאי הסביבה לגידול בעלי חיים.                 
 4. בשדה נמצאים תמיד בעלי חיים וצמחים.
 5. האדם מגדל בעלי חיים למטרות שונות    
 6. בגידול בעלי חיים יש להימנע מגרימת סבל מיותר לבעלי החיים.
 1. בעלי חיים מועילים ומזיקים לאדם.      
 2. מהלך החיים של בעלי חיים.  
 3. דרכי התבוננות בבעלי חיים בהתאם לתנאי העונה : כסות גוף,מזון, תנועה.
 4. צרכים יסודיים של בעלי החיים ועקרונות בסיסיים בהתנהגותם
 1. תצפית על שבלולים ושבלולים בשדה.   
 2. גידול בעלי חיים אלה בכיתה.
 3. תצפית בשדה בור בהשוואה לגינה.
 4. גידול בעלי חיים  דגים,עופות ויונקים בפינת החי.   

 5. הזנה ושמירה על תנאים היגייניים. 
 6. ניהול יומן מעקב.
 1.  החקלאות בחגי ישראל
  מרבית חגי ישראל כוללים בתוכם היבטים של אירועים חקלאיים, ולכן יש מקום לשלב את החגים במסגרת התכנים הלימודיים בחקלאות. 

נושא הלימוד

רעיונות מרכזיים

עקרונות ומושגים

הצעות לפעילות

חגי תשרי

1.שמות החגים ומשמעותם.

1.תחילת שנה חדשה בחקלאות.

1.הכנת שטח לזריעה ולשתילה.

ראש השנה וסוכות

2.ארבעת המינים ומשמעותם. 

 3.הסוכה כמבנה.     

4.הקשר בין האדם לאדמתו.

2.חג האסיף- גמר אסיף יבולי השדה לפני רדת הגשמים ( זית,תמר כותנה,אגוזי אדמה,ענבי יין)והכנת הקרקע לקראת זריעה ושתילה.

3. אחסון היבול לקראת החורף . אסם, ממגורה גורן, כדים.

4. דרכי איסוף היבול אז והיום – ידני ומכני.                 

5.סוגי אסיף יבול: קטיף-תפוחים  גדיד-תמרים , בציר-ענבים,

מסיק- זיתים , ארייה-תאנים.         

6. תחילת ברכת מוריד הגשם.   

7.ארבעת המינים- אתרוג,לולב,ערבה,הדס.

8.סוכה- חומרי בנייה, תפקיד הסוכה בשמירה על שדות היבול בעת האסיף.

2. שתילה וזריעה של ירקות חורף ופרחי חורף.                   

3.סרטונים,תמונות,סיורים,קטעי עיתונות.                            

4. כרטיסיות עבודה.  

5. ניסוי- אחסנת זרעים.        

6. סיור בשדה כותנה ובמנפטה. 

7. ביקור בבית בד.        

8. הכנת יין וביקור בכרם וביקב.

ט"ו בשבט

5.ראש השנה לאילנות.    

6.תרומת הצמח לבני האדם.      

7.העץ לתועלת האדם.     

8.מיון צמחים.   

9.חלקי הצמח ותפקידם.

.החורש והיער (ק.ק.ל.) וחשיבותם. *שמירת הטבע.

1. מבשר את התעוררות הצמחייהמתרדמת החורף,לבלוב,פריחה..לבוש,מזון,תרופות,הגנה,רהיטים. 3.צל ,נוי,פרי,הגנה מרוחות.    

4.שיחים,מטפסים,עשבוניים, עצים.                      

5. נשיר,ירוק עד,סרק.               

6.שורש,גזע,עלים,פרחים,פירות,זרעים.

7.איך נולד יער,תפקידי הקרן הקיימתלישראל.                                   

 8.הגנת הצומח מפני שרפות, בעיליי חיים, מחלות,מזיקים.                       

1.עבודה בגינה.                  

2. סיור בחורש וביער.            

3.סרטים.                  

4.כרטיסיות עבודה              

5. כתיבה יצירתית.     

6.השתתפות בנטיעות.  

7. אימוץ יער בתיאום עם הקרן הקיימת לישראל.

פסח

1. שמות החג ומשמעותם. 

2.מאכלי החג.

1.חג האביב- היום אתם יוצאים בחודש האביב (יציאת מצרים).                  

2.ראשית קציר שעורים.                

3.תחילת ספירת העומר ומשמעותה.     

4. תחילת ברכת מוריד הטל ומשמעותה. 

שבועות

1.שמות החג ומשמעותם. 


2. סמלי החג ומנהגיו.     

3.מאכלי החג בעדות השונות.   


4. שבעת המינים.

1. חג השבועות- שבעת שבועות תספור לך מהחל חרמש בקמה.                  

2.  חג הקציר- קציר חיטים. 

3.חג הביכורים- הבאת ביכורי פרי האדמה לבית המקדש.                

4.חג מתן תורה- קבלת התורה על הר סיני.                                       

5.השלמת ספירת העומר.                

6.החג מסמל את סיום האביב ותחילת הקיץ(עונתיות).    

7.מנהגי החג- קישוט בתים ובתי כנסת בענפי ירק, עיטור ספרי תורה בצמחי תבלין.

8.מאכלי החג- מאכלי גבינה,חלב ומוצריו.                                 

9. שבעת המינים- חיטה,שעורה, גפן,תמר,תאנה,רימון ,זית.

 1. עבודה מעשית בגינה. 
 2. סיורים.                             
 3. כרטיסיות.                        
 4. התקשרות למשק חי, מושב,קיבוץ,בי"ס חקלאי.     
 5. הכנת גבינות.                    
 6. .איסוף גרגירי חיטה.            
 7. טחינה,הכנת בצק,לישה ואפייה.

 

 פעולות חקלאיות  לתלמידי החינוך המיוחד

הגדרות כלליות כניסה למערכת