דבר אלי בפרחים

 

                                   בחווה גדלים  פרחי בר,פרחי נוי ופרחי קטיף.

                                                                       התלמידים לומדים את שמות הפרחים וההבדלים בניהם .

 

 

 

העשייה החקלאית של התלמידים :

קיטום ניצני פרחים או גבעולים ועל ידי כך מתקבלים צמחים מסועפים.
הדליה – בפעולה זו נותנים תמיכה לגבעולים באמצעות רשת מיוחדת או על ידי קשירת הגבעולים בחוטים.
הכוונת מועד הפריחה- באמצעות החשכה והארה.
התאמת טמ"פ מיטבית להחשת הפריחה.
קטיף הפרחים .
הגדרות כלליות כניסה למערכת