גן כרמית " ממוקמת בין כרמל וים , על מנת ללמוד על הסביבה הפיסית בה ממוקמת החווה. מתקיימים  מטעם החווה  שני טיולים ,לכרמל ולים ,ללמוד על אופי הצמחיה והתאמתה לבית הגידול .

מתקיימים גם  סיורים בסביבה הקרובה לחווה  צמחיית נחלים , רפת – בעלי חיים במשק האדם  , שדה חקלאי (שטחים פתוחים) – שדה בעל ,שדה שלחין , שדה בר ובור.
 
           בסוף שנה, יוצאת כיתה אחת שהצטיינה לאורך כול השנה בחווה ,לכנס ילדי החוות המתקיים מטעם הפיקוח    לחקלאות .  
               מצגת: טיולים כרמל
הגדרות כלליות כניסה למערכת