למידה פעילה = למידה משמעותית

להלן הקווים המנחים אותנו בעבודה: 

1. אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה  מסמך האסטרטגיות

2. מיומנויות חשיבה ולמידה  מיומנויות חשיבה ולמידה

3. תבנית לתאור יחידת פעילות- מדעי חקלאות תבנית לתאור יחידת פעילות

4. דוגמה ללמידה משמעותית – הנושא: דבורת הדבש היכרות ראשונה עם הכוורת

הגדרות כלליות כניסה למערכת