הדבורה – סמל החריצות 
בחווה 24 כוורות נייחות ושלל צמחי מרעה לדבורים. נטעו כ 2000 צמחי דבש

 

 "גן כרמית" חברה  במועצה לייצור  דבש. דבש "גן כרמית" מאושר לשיווק ולמכירה.
הדבוראיי בחווה ששמו איתן כנען מגדל את הדבורים בתנאים מיטבים. 
התלמידים הלומדים בחווה צופים בהתנהגות הדבורים , אשר חיי החברה שלהן הפכו לשם דבר.
אלה יצורים קטנים ורבים החיים יחד בצפיפות גדולה ובכול זאת כל אחד מהם יודע מה עליו לעשות ואיך לשתף פעולה עם חבריו.
הדבורים אוגרות את הדבש,פרי עמלן,לעונה שאין בה מזון עבורן בטבע.
לכן תאי הדונג המשושים ,שבהם נשמר הדבש מקובל כסמל לשיתוף פעולה ולחסכנות.
 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת