ת ק נ ו ן       ה ח ו ו ה                                        

                  החווה הוקמה עבורכם תלמידים ומתוחזקת כולה על ידכם
     בהדרכת צוות המורים והעובדים בחווה.על מנת שתפיקו את המיטב משהותכם

 
     בחווה עליכם לנהוג בהתאם לכללים הנהוגים בחווה.
 
•למען ביטחונכם האישי בשעת נסיעתכם באוטובוס יש לשבת . אין להוציא ראש או יד מבעד לחלון.
•בהגיעכם לחווה שבו במקום הריכוז שנקבע לכיתתכם והמתינו בנחת לבוא המורה.
•בעבודתכם בשדה ובגנים השונים ,שמרו על כללי הבטיחות בעבודה ועל כלי העבודה.
•הצטיידו תמיד בנעליים גבוהות וסגורות ,כובע ושתיה.
•בזמן ההפסקה דאגו תמיד להישאר במסגרת כיתתכם במקום הריכוז שהוקצה לכם.
•חל איסור מוחלט על עזיבת שטח החווה.
•על מנת שכול הלומדים בחווה ייהנו מפרי עמלם – יבול ,אין לקטוף פרחים או ירקות ללא רשות.
•החווה שמה לה למטרה לחנך לסביבה איכותית – הנכם מתבקשים לדאוג ולעשות למען סביבה    
  נקייה מטופחת ויפה.
 
  כללי הבטיחות בעבודה החקלאית  
•    בעבודה הצטייד תמיד בכובע ובנעליים גבוהות וסגורות.
•    בהגיעך למקום העבודה השתדל תמיד להלך בתלם.
•    החזק את הכלי צמוד לגופך כשהלהב פונה כלפי חוץ. אל תגרור את הכלי ואל תניפו גבוה.
•    בסיום העבודה הנח את הכלי על הארץ כשהלהב מופנה כלפי מטה.
•    בהוראת המורה החזר את הכלי למחסן הכלים.

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת