baner karmit
 
הקו המנחה, בעשיה החקלאית בחווה  –   האדם הוא  לא חלק נפרד מהטבע להיפך ,מחובר אליו פיזית ורוחנית שואב ממנו חומרים משתמש בהם לתועלתו ובמקביל נוהג בו בכבוד ובאחריות.
 

החווה ללימודי חקלאות וסביבה "גן כרמית" הינה אחת מ כ-  30 חוות הפועלות בארץ וממוקמת ב"כפר גלים" במבואות הדרומיים של חיפה  .ייחודה של חווה זו הינה מיקומה באזור כפרי  וראשוניות– זו החווה   הראשונה שהוקמה בארץ יחד עם כפר הנוער " כפר גלים" בשנת 1952 . הרעיון היה להוציא את תלמידי העיר לכפר שיחוו ויתנסו   בעבודת האדמה .

חווה ראשונה זו   שימשה דגם ומופת לכול החוות

שקמו אחריה  ברחבי הארץ.

j0144449
 

בעלויות
המוסד ממומן ע"י עיריית חיפה ,האגף לחינוך התיישבותי ומשרד החינוך.

צוות החווה מונה שמונה מורים+ מנהלת- הגב' גילי אלבס.  וצוות תפעולי המונה שני אנשי תחזוקה ומזכירה .

הפעילות הלימודית – חקלאית סביבתית  בחווהבכל מפגש והתנסות בין התלמיד לבין תכנים בחקלאות עולות שאלות שקשורות בקשר ישיר עם הסביבה.

* באיזה אופן אנו כמגדלים יוצרים קשר עם הסביבה(קשרי גומלין)

*כיצד אנו מגדלים? למי זה מועיל ? לנו? לצמח? למה באופן הזה ולא באופן אחר?

IMG_0230
 

תלמידי בתי ספר
התלמידים המגיעים לחווה הם , תלמידי כיתות ו' מבתי הספר בעיר חיפה  ותלמידי חט"ב מבתי הספר של החינוך המיוחד . התלמידים המגיעים לחווה לומדים ופועלים בענפים אלה. 

*גן ירק * גן תבלין *בתי צמיחה * פרדס *כרם זייתים *משתלה

*כוורת*גן פרחים *גן חי

IMG_3860
 

במפגש החווה- תלמיד, התלמידים לומדים ופועלים במגוון רחב של פעילויות חקלאיות

גן ירק – זריעה שתילה, ניכוש עשבים שוטים,תיחוח,קלטור,קטיף יבול .  

 גן התבלין והפרחים – קיטום,גיזום, ייבוש תבלינים,קטיף תבלינים ופרחים.

 במשתלה – זריעה במגשים, העתקת נבטים,הכנת תערובת אדמה

לעציצים,הכנת קומפוסט.

 בגן חי- ניקוי הכלובים, האכלה , ליטוף.

בפרדס ובכרם – ניכוש,הדליה וקטיף.

תמונה 031
הגדרות כלליות כניסה למערכת