דבר אלי בפרחים…… בחווה גדלים  פרחי בר,פרחי נוי ופרחי קטיף, התלמידים לומדים את שמות הפרחים וההבדלים בניהם .

העשייה החקלאית של התלמידים :

•קיטום ניצני פרחים או גבעולים ועל ידי כך מתקבלים צמחים מסועפים.
•הדליה – בפעולה זו נותנים תמיכה לגבעולים באמצעות רשת מיוחדת או על ידי קשירת הגבעולים בחוטים.
•הכוונת מועד הפריחה- באמצעות החשכה והארה.
•התאמת טמ"פ מיטבית להחשת הפריחה.
•קטיף הפרחים .
הגדרות כלליות כניסה למערכת