" גן כרמית " חווה ללימודי חקלאות וסביבה ., הבכורה בחוות בארץ קיימת ופועלת שישים שנה .

החווה נועדה לזמן לתלמידי העיר חיפה סביבת למידה קצת שונה למידה משמעותית וחוויתית . "אנו באמת מאמינים שהחווה מעניקה לילדים השוהים בה , עולם קסום של טבע רחב ידיים שמזמין  אותם לבוא ..לגעת.. וללמוד..זהו בית ספר בו התלמידים לומדים את התכנים דרך העשייה – עשייה לימודית , חויתית ומשמעותית . התלמידים חווים את הטבע ואוצרותיו באופן ישיר ,בלתי אמצעי ואקטיבי סופגים ערכים ושותפים לתהליכים יצרניים, מצמיחים וצומחים".

תוכנית הלימודים בחווה כפופה לתוכנית מוגדרת של  הפיקוח על   לימודי חקלאות וסביבה  .  

את תוכנית העבודה הבית ספרית כתבו מורי החווה בהנחייתי כשהמוטו המוביל הוא התאמת התכנים החקלאיים הנלמדים למשאבי החווה הווי אומר ,כול מה שלומד התלמיד מבחינה עיונית הוא חווה בעשייה החקלאית .בהתאם לזאת הוקמו בחווה סביבות למידה חדשות .

 כמו כן תוכנית העבודה ותוכניות העשרה נוספות נכתבו ויושמו באינטגרציה עם מטרות וייעדי המחוז ומשרד החינוך .

בתוכנית העבודה הבית ספרית קיימים ארבעה נושאים מרכזיים :

 • גידול צמחי תרבות וגידול בעלי חיים במשק האדם .
 • גידול צמחים בבתי צמיחה .
 • חקלאות מקיימת
 •  ה "הגן בהלכה " (מצוות התלויות בארץ)
 •  

אל ארבעת הנושאים הגדולים והמרכזים אל  הללו מוטמעות חמש תוכניות.

 • תוכנית " בית ספר מקדם בריאות " = אורח חיים בריא ופעיל
 • תוכנית סיורים וטיולים – " גן כרמית " בין כרמל וים .
 • חקלאות וסביבה מתוקשבת "מודל " .
 • פרוייקט גלוב הבינלאומי .
 • הגשה לבחינת בגרות בחקלאות

 

הנושאים והתוכניות החדשות הנם תוצר של פיתוח מואץ בחווה שהביא לגידול באוכלוסיית התלמידים הלומדים חקלאות וסביבה .

לחווה מגיעות כיתות יסוד מכול שכבות הגיל וכן כיתות  מבתי ספר של החינוך המיוחד בעיר .

 

 

 

 

סביבה – חקלאות מקיימת

– פיתוח בר קיימא בחווה ובבתי הספר  – שמוש חוזר , צמצום השימוש במשאבים , מחזור .

האדם החקלאי , המהפכה החקלאית ,החברה המודרנית , משאב הקרקע והמים בישראל , משאב המזון – יצור וצריכה . חקלאות אורגנית –בעד ונגד .חינוך למעורבות בסביבה .

מושגים בסביבה – בית גידול , גורמי גידול , התאמת יצורים לסביבתם , הסביבה כמקור לאנרגיה וחומרים , היצור ומרכיבי הסביבה האביוטיים , גידול אוכלוסיות . גודל האוכלוסיה והגורם המגביל . 

מבט על – תוכנית העבודה בחקלאות וסביבה .

 

גידול צמחי תרבות ובעלי חיים במשק האדם .

גן ירק – גידול ,ירקות קיץ וחורף וגידול ירקות שלא בעונתם בבתי צמיחה .

גן פרחים – גידול פרחי קיץ וחורף

גן תבלין – גידול צמחי מרפא ותבלין

פרדס- גידול תפוזים מזנים שונים 

גן שבעת המינים – גידול תנובת הארץ

גן נשירים – עצים נשירים .

גידול בעלי חיים במשק האדם.

גידול יונקי קטנים וגדולים

גידול עופות

גידול דבורים והפקת דבש

גידול פרפרים 

גידול צמחים בבתי צמיחה

 

עקרון הפעולה של חממה – גלגולי אנרגיה .

עקרונות ושלבים בתהליך של פתרון בעיות .

התנסות בתהליך חקר .

בקרה ושליטה.

גידול ירקות במנהרות .

ריבוי מיני ואל מיני

גידול צמחי בית

מנבטה

 

" הגן בהלכה " – מצוות התלויות בארץ .

 

כלאיים – כלאי זרעים ,כלאי הכרם ,כלאי אילן (הרכבה לסוגיה) כלאי בהמה .

 

תרומות ומעשרות – פאה ,פרט,פאר ,עוללות , שכחה ,נטע רבעי ,חדש ,טבל ,דמאי,שביעית ,ביכורים.

יובל ,ראשית הגז .

 

 

אורח חיים בריא ופעיל

העמקת החינוך לערכים

 

קידום אקלים חינוכי מיטבי והרחבת יכולת ההכלה

חיזוק הממשק בין החינוך המיוחד לרגיל

גן כרמית כמקום מפגש פורה בין תלמידי החינוך המיוחד לרגיל

חגיגת ט"ו בשבט שבועות בשיתוף הקהילה וגני הילדים בחיפה.

עבודת

אדמה מולידה אהבת ארץ 

פרויקט גלוב

ערכים יהודיים וקשרים עם יהדות התפוצות

קשרי חיפה –בוסטון  

יזמות עסקית –עיצוב מוצר ומכירה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

תוכנית העבודה הבית ספרית: נושא  מרכזי  : גידול צמחי תרבות .

מטרה 1- קידום למידה משמעותית ועדכנית שתוביל להשגים לימודיים ,מימוש עצמי ומצויינות .

יעד 1: חיבור ובניית ממשקים בין אוכלוסיות מגוונות במגזרים השונים במחוז ובכלל בתי הספר . ערך העבודה -עבודת כפיים ,
יעד 2:התלמידים יפתחו יכולת לתכנן ,לבצע ולהסיק מסקנות מבצוע ניסויים בשדה ובמעבדה ויחוו עבודת חקר .

יעד 3: העמקת החינוך הרגשי הערכי והחברתי ,וקידום מעורבות אישית וחברתית .

שם המשימה

דרכי הפעולה

למשימה

לו"ז

שכבת גיל

גורם אחראי לביצוע

בתאום עם

משאבים

מדדי תפוקה לשנת הלימודים

תשע"ד

(משימה ממשיכה )

מדדי תפוקה

 

תשע"ה

סטאטוס

מועד התחלה

מועד סיום

*חברות צמחים

* גידול צמחי תרבות בעונה המתאימה .

*שיעור משותף

(ח.מיוחד ורגיל  

* ביצוע שיעור חקלאות במרחב אחר .

בית חולים ,בית אבות

 התנסות בגידול צמחי תרבות בחווה הכרת שמותיהם  ומשפחותיהם .עבודה חקלאית,  משלב הזריעה /שתילה עד איסוף היבול .

לימוד עיוני – הזרע והנביטה ,התנאים הדרושים לנביטה .

1.1

כול השנה

30.6 כול השנה

כול התלמידים הלומדים בחווה.

 

בית ספר אלמסר – מגזר ערבי .

 

תלמידי החינוך המיוחד  

רכז משק חקלאי

כול רכזי הגנים

מנהלת החווה

 

המורה מהמגזר הערבי .

 

מורים המלמדים תלמידים בחינוך המיוחד

הכשרת הקרקע בגנים ,רכישת שתילים וזרעים ,קרקע. קומפסוט וחמרה

כלי גינה (מעדר דקר קלשון חוטי מדידה

*שעורי חקלאות משותפים לתלמידי החינוך המיוחד והרגיל

* מס'  התלמידים המתעתדים לגשת לבחינת מעקב .

* בוצע שיעור חקלאות בבית אבות בן יהודה .

* סוגי הפעילות החקלאית שביצעו התלמידים

  ותכיפות העבודה .זריעה בחממה ,זריעה בשדה ,שתילה בשדה ,ניכוש,השקיה,קיטום,קטיף ,עידור ,הדליה .

 • הגשת  עבודת חקר בנושא חקלאי או סביבתי הגשה יומיים לפני יציאה לחופשת הפסח .
 • התלמידים יציגו את העבודת בחגיגת שבועות בחווה .
 • תכיפות השיעורים המשותפים (ח.רגיל מיוחד)
 • מס' התלמידים שניגשו למבחן מעקב  .

 

 

 הקשר – קרקע צמח , תכונות הקרקע, חקלאות ללא קרקע .

* טיוב קרקע

* בית גידול וגורמי גידול

הרכב הקרקע, גודל חלקיקים  -הקרקע  כבית גידול , צמחים במצעים מנותקים * שימור קרקע – שימוש  בגזם ובעלים יבשים לחיפוי הקרקע.

 * מחזור זרעים בחווה.

ספט'

נובמ'

כיתות  ה-ו'

מורה לחקלאות וסביבה .

 

רכז משק חקלאי +מנהלת החווה

גן ירק ,גן. ן נשירים

גן תבלין ופרחים

שתילים ,זרעים ,טפטפות ,סוגי קרקע.מיכלים

ספר לימוד – נגדל צמחים .

 

עשייה חקלאית בגנים .

תצפית ומעקב

הגשת תצפית .

 

*הקשר-צמח

מים .

* מרכיבי סביבה חיים ודוממים .(אביוטי וביוטי )

* גורם מגביל

 

 הכרת שיטות השקיה שונות והתנסות בהנחת  טפטפות וטנסי ומחשב השקיה

* חיסכון  במים -גידול צמחים חסכניים ,סוקלונט ,אקליפטוס.

מבנה הצמח – קליטת המים בצמח ואיבוד המים מהצמח תוך תצפית ומעקב

נוב'

ינואר

כיתות  ה-ו'

מורה לחקלאות וסביבה .

 

רכז משק חקלאי +מנהלת החווה

גן ירק ,גן שבעת המינים . גן נשירים

שתילים ,זרעים ,טפטפות ,קרקע.מיכלים עציצים בגדלים שונים צמחים סוקלונטים

ואוסטרלים .

 

מבחן .

 

המינרלים בצמח

* הסביבה כמקור לחומרים ואנרגיה.

מהו מינרל- דשן כימי ודשן (זבל ) אורגני וחשיבותו לצמח. מהם הסימנים של עודף ומחסור .

הכנת קומפוסט

ינואר

פברואר

כיתות ה-ו

מורה לחקלאות

תאום עם כול מורי החקלאות

תאום – היכן יעמוד הקומפסטר ומה מכניסים לתוכו .

 

מבחן

 

 תנובת הארץ

"ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש"

חג האסיף – חגיגת שבועות מסורתית בחווה. "קציר ודיש והבאת ביכורי השדה .  

הכנת יין – בציר ענבים בכרם דריכתם.

יוני

יוני

כול תלמידי החווה

מנהלת +אחראי חגיגת שבועות

מורים לחקלאות +מנהלות בתי הספר

גן שבעת המינים הבאת ביכורים מהגנים

אבני ריחיים ,

מע' הגברה

הזמנת מחנכות הכיתות +הורים לחגיגת שבועות .

הוצאת הזמנה

לעיריה ולמשרד החינוך

 

מס' האורחים ( יהודי התפוצות – תגלית . הורים , מורים ,מנהלות , עירייה ) שביעות רצון המשתתפים בחגיגה

 

 

 

תוכנית העבודה הבית ספרית:גידול צמחים בבתי צמיחה

 

מטרה 1 : חיזוק ומעמדו ויכולתו של החינוך הציבורי לתת מענה מיטבי לכלל החברה הישראלית

יעד 1.:לתלמידי החינוך המיוחד .יצירת מרחב במשתלה  , שבו התלמיד  ירגיש בטוח ומוכל, ובכך לעזור לו לבטא את  

         רגשותיו, את היצירתיות שבו ואת יכולותיו הייחודיות .

יעד 2: התלמידים ילמדו מושגים פשוטים הקשורים להיבטים כלכליים של החקלאות- גידול צמחים שלא בעונתם וגידול צמחים טרופיים .

יעד 3 : המחיר של התערבות האדם בטבע ו הגברת האחריות והתרומה של הפרט  למען הסביבה ..ופיתוח מודעות לתרבות בר קיימא.

            יעד4: הגדלת מס' התלמידים בעלי לקויות למידה שייגשו למבחן בגרות בחקלאות .(מבחן מעקב ) 

 

שם המשימה

תיאור המשימה

לו"ז

שכבת גיל

גורם אחראי לביצוע

בתאום עם

משאבים

מדדי תפוקה לשנת הלימודים

תשע"ד

(משימה ממשיכה

מדדי תפוקה

סטאטוס

מועד התחלה

מועד סיום

עקרון הפעולה של חממה

מלכודת חום

גלגולי אנרגיה

התלמיד יבין מהו אפקט חממה .

אנרגיה סולרית בשימוש החקלאות – אנרגיית אור הופכת לאנרגית חום .  

דצמבר

ינואר

כיתות ה-ו

תלמידי חינוך מיוחד

אחראי משתלה

מורה לחקלאות

עם מורים נוספים לחקלאות

חממה, בית רשת .

 

הכנת דגם של

חממה

מבחן

 

גידולים חסויים-בקרה ושליטה בתנאי הגידול.

אור ,חום מים ומצעי גידול 

 הכרת ולמידה של סוגי כיסויים . פלסטיק שקוף , רשת שחורה (אחוזי הצללה ) רשת לבנה ., שינוי באורך היום ועוצמת האור , שינויים ברמת הלחות והקירור שליטה באמצעות מחשב .

התנאים מתחת לכיסוי ומחוצה לו . שינוי בצמיחה ושינוי במועד קבלת היבול .

קביעת ההבשלה בהתאם למצב השוק ,חסכון בכוח אדם ואפשרות גידול הצמח כול השנה .

 

ינואר

פברואר

כיתות ה-ו

תלמידי חינוך מיוחד

אחראי משתלה

מורה לחקלאות

עם מורים נוספים לחקלאות

חממה, בית רשת מנהרה גבוה

מנבטה .

רכישת מגשי הנבטה ,נציץ,קל קר, עציצים .

הכנת סוגי קרקע שונים

 

תוצרי ריבוי צמחים

כמה צמחים בוגרים (אלה ששרדו ) נוספו במשתלה .

 

ריבוי צמחים

בבתי צמיחה

התנסות התלמידים בגידול צמחי בית( צמחים טרופיים) מצמחי אם איכותיים , באמצעות ייחורים

 יחורי עלה יחורי גבעול .

למידה עיונית – ריבוי מיני – זרעים .

ריבוי אל מיני – ייחור ,פקעות ,בצלים .

 

פברו'-

מרץ

תלמידי חינוך מיוחד

אחראי משתלה

מורה לחקלאות

עם מורים נוספים לחקלאות

חממה, בית רשת מנהרה גבוה

מנבטה .

עציצים ,תערובת אדמה .פקעות בצלים ,זרעים ,צמחי אם טרופיים

.

חיבור – אני מספר את הסיפור של

שיר היקינתון –בצל  

כלנית –פקעת (פרח לאומי)

 

 

האור והצמח

– הכרת המושג פוטוסינתזה והבנת התהליך כולו . ביצוע  ניסויים ע"י הצללה, תוספת תאורה ומניעת הצללה.

פבוראר

מרץ

כיתות ה-ו'

מורה לחקלאות

אחראי משתלה

חממות ,בתי רשת .

מנהרה גבוה

ספר – נגדל צמחים

 רכישת סוגי רשתות וכיסויים שונים

.

מבחן

 

נינוס צמחים

(צמחי בונסאי)

התלמיד יתנסה בטכניקת הנינוס

קיטום קודקודי צמיחה ושורשים .

צמחים אסטטיים – עושר רוחני .

מרץ

אפריל

העשרה כיתות ה-ו

מורה לחקלאות

אחראי משתלה

חממית נינוס הצמחים

העשרה לכיתות מצטיינות .הודעה למנהלות בתי הספר

הגשת חיבור על שני הורמונים חשובים בצמחים . גי'ברלין

ואוקסין .

 

תקשורת בעולם הצמחים

הורמונים בשירות החקלאות :

מהו הורמון ? הבדלים בין ייחורים שנוספו הורמונים לבין ייחורים ללא הורמונים .

 

מרץ

אפריל

העשרה

כיתות ה-ו

מורה לחקלאות

אחראי משתלה

חממות ,בתי רשת .

תאורה ,הורמונים גיברלין

העשרה  לכיתות מצטיינות הודעה למנהלות בתי הספר 

מבחן

 

חקלאות מקיימת

שימוש חוזר  במצעים המנותקים במשתלה ושל כלי הקיבול .למידת תהליך הכנת הקומפוסט עיוני ומעשי – כול העשביה הנעקרת במשתלה נאגרת במיכל הקומפוסט המונח במשתלה.

בתי הצמיחה כבתי גידול – הסביבה כמקור לחומרים ואנרגיה ולגורמים לגידול (אור, חמצן , קרקע )   

מרכיבי סביבה אביוטיים וביוטיים .

גודל האוכלוסיה והגורם המגביל

ינואר

אפריל

כול הכיתות בחווה

מורה לחקלאות

אחראי משתלה

כול בתי הצמיחה בחווה

מיכל קומפוסט , מחסן המשתלה , תערובת אדמה

.

האם יש ירידה בקניית עציצים לשתילה  ,סוגי אדמה ובחשבונות המים בחווה .

 

 

תוכנית העבודה הבית ספרית:גידול בעלי חיים .  

 

מטרה- קידום למידה משמעותית ועדכנית שתוביל להישגים לימודיים ,מימוש עצמי ומצויינות .

יעד- פיתוח תפקודי לומד ..חשיבה מסדר גבוה ,הבנה מעמיקה ,יכולת עבודה בצוות תחושת מסוגלות ויכולת ניהול עצמי .

יעד – התלמידים יפתחו עמדות חיוביות לשמירת הטבע, צער בעלי חיים .

יעד – בעלי חיים כ"גשר לקשר" לתלמידי החינוך המיוחד .

 

שם המשימה

תיאור המשימה

לו"ז

שכבת גיל

גורם אחראי לביצוע

בתאום עם

משאבים

מדדי תפוקה לשנת הלימודים

תשע"ד

(משימה ממשיכה

מדדי תפוקה

סטאטוס

מועד התחלה

מועד סיום

 . מושגי יסוד: הכרת ממלכת בעלי-החיים

התלמידים יבינו מה הם מאפייני היצורים החיים ומה הם צורכיהם, יפגשו עם מגוון בעלי-החיים בחווה- כגון חרקים (דבורים בכוורת ופרפרים), בעלי-כנף וציפורים, יונקים עשבוניים ומכרסמים, יזהו את הדומה והשונה ביניהם, יכירו את תנובתם, את ייחודיותם ומאפייניהם וצורכיהם השונים.

 

אפריל

יוני

כיתה ה-ו ותלמידי החינוך המיוחד

 מורים לחקלאות

מורי החווה

תיאום הפעילות  בגן חי

 

 בעלי-החיים המצויים בחווה.

בפינת החי מצויים יונקים עשבוניים כגון חמורים, עיזים וגדיים וכן מכרסמים כגון ארנבונים ואוגרים וכן בעלי-כנף כגון אווזים, ברווזים ותרנגולים. בנוסף בחווה מכוורת דבורים וחוות פרפרים. כן יעשה שימוש במחשבים ואמצעים מקוונים

 

מבחן

 

 התאמה והסתגלות של יצורים חיים לסביבתם

בתלמידים יבינו כי מבנה היצורים חיים בהתנהגותם ובמבנה גופם הייחודי המתאים לסביבתם ומסייע בהישרדותם, כשבעלי-הכנף וכן היונקים העשבוניים המצויים בפינת החי ישמשו כדוגמאות לנושא. התלמידים יציעו מזון ושתייה לבעלי-החיים, יסייעו בניקיון משכנם ויילמדו בעזרת בעלי-חיים אלו על התאמות והסתגלות בעולם בעלי-החיים

אפריל

יוני

כיתה ה-ו ותלמידי החינוך המיוחד

מורים לחקלאות 

מורי החווה

תיאום הפעילות בכוורת

בתיאום עם רכז גן חי

+דבוראי

בעלי-החיים המצויים בחווה.

בפינת החי מצויים יונקים עשבוניים כגון חמורים, עיזים וגדיים וכן מכרסמים כגון ארנבונים ואוגרים וכן בעלי-כנף כגון אווזים, ברווזים ותרנגולים. כן יעשה שימוש במחשבים ואמצעים מקוונים

 

הגשת עבודה מכוונת (מוד'ל)

 

המגוון הביולוגי: חברות בעולם היצורים החיים

התלמידים יבינו את המגוון והמורכבות שבעולם החי. התלמידים יימינו ויחלקו למחלקות ולקבוצות שונות את בעלי-החיים ובעזרת דוגמאות חיות בגן החי שבחווה יוכלו לערוך השוואה, לאפיין את בעלי-החיים, להבחין במגוון והשונות וכן במורכבות שבהם. התלמידים יפגשו עם חרקים (דבורים בכוורת ופרפרים), בעלי-כנף וציפורים, יונקים עשבוניים ומכרסמים, יזהו את הדומה והשונה ביניהם, יכירו את תנובתם, את ייחודיותם ומאפייניהם וצורכיהם השונים.

 

אפריל

יוני

כיתה ה-ו ותלמידי החינוך המיוחד

מורים לחקלאות

מורי החווה

תיאום הפעילות  בכוורת ובגן הפרפרים

בעלי-החיים המצויים בחווה.

בפינת החי מצויים יונקים עשבוניים כגון חמורים, עיזים וגדיים וכן מכרסמים כגון ארנבונים ואוגרים וכן בעלי-כנף כגון אווזים, טווסים, ברווזים ותרנגולים. בנוסף בחווה מכוורת דבורים וחוות פרפרים. כן יעשה שימוש במחשבים ואמצעים מקוונים

 

הגשת עבודה (לא עיונית)

 

. חושים ותקשורת בין בעלי-חיים

התלמידים יבינו כיצד בעלי חיים מתקשרים בינם ולבין סביבתם. כדוגמאות לנושא ישמשו בעלי-הכנף וכן היונקים העשבוניים והמכרסמים המצויים בפינת החי. כך יוכלו להשוות התלמידים בין בעלי-חיים המתקשרים באופן חזותי (כדוגמת הטווס) לעומת המתקשרים באופן ווקאלי (כדוגמת אווזים

אפריל

יוני

כיתה ה-ו ותלמידי החינוך המיוחד

מורים לחקלאות

מורי החווה

תיאום הביקור בכוורת ובגן הפרפרים

בעלי-החיים המצויים בחווה.

בפינת החי מצויים יונקים עשבוניים כגון חמורים, עיזים וגדיים וכן מכרסמים כגון ארנבונים ואוגרים וכן בעלי-כנף כגון אווזים, טווסים, ברווזים ותרנגולים. בנוסף בחווה מכוורת דבורים וחוות פרפרים. כן יעשה שימוש במחשבים ואמצעים מקוונים

 

עבודת חקר ומעקב אחר בעלי-חיים : במכוורת או בגן הפרפרים

 

חקלאות מקיימת –מעברי אנרגיה ממערכת אקולוגית .

יציבות ואי יציבות במע'

פגיעה במגוון המינים .

חקיקה סביבתית

*התלמידים יבינו מהו בית גידול טבעי ומלאכותי ומהם גורמי הגידול במערכת אקולוגית .

 

*פעילות נרחבת למניעת מחלות באמצעות חיסונים .

*שימוש חוזר בפסולת חקלאית להזנת בעלי החיים בגן חי (עשבים שוטים וירקות פגומים )

שימוש בפסולת בעלי החיים לטיוב השטחים החקלאיים .

*צער בעלי חיים –  להקנות לתלמידים ערכים של יחס נאות לבעלי חיים .

 

 

אפריל

יוני

כיתה ה-ו ותלמידי החינוך המיוחד

מורים לחקלאות

מורי החווה

תיאום הביקור בכוורת ובגן הפרפרים

גן החי . פעילות שוטפת בגן חי

 

שותפים הלכה למעשה בטיפול וגידול בעלי החיים באמצעות טיפול האכלה וניקיון .

 

 

 

 

תוכנית העבודה הבית ספרית:טיולים וסיורים מטעם החווה

מטרה מס' 2- חיזוק החינוך למצויינות ערכית ואזרחית

יעד 1: העמקת החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים.
יעד 2: קירוב תלמידי החווה אל נופי החווה (ים וכרמל )  ,לשם הבנה מעמיקה יותר של המגוון הביולוגי ועל החשיבות בשמירת הטבע
.

 

שם המשימה

תיאור המשימה

לו"ז

שכבת גיל

גורם אחראי לביצוע

בתאום עם

משאבים

מדדי תפוקה לשנת הלימודים

תשע"ד

(משימה ממשיכה

מדדי תפוקה

סטאטוס

מועד התחלה

מועד סיום

טיול רשות טיול יום/ סיור לנחל נדר בכרמל

 ובחוף ים שיקמונה.

 

התלמידים יסיירו באזור הכרמל,

ילמדו על החי והצומח ועל חשיבות שמירת השטחים הפתוחים ועל שמירת הטבע בפרט

8:00-13:00.

טיול יום

– סוף קיץ.

אביב

כיון שהמסלול חשוף ברובו

א-ו

(תלוי ברמת הקושי וביכולת המוטורית של התלמידים).

רכזת טיולים מורים

לחקלאות.

אנשי צוות מלווים יצטרפו בהתאם לנהלים.

לרוב איש צוות 1 על 15 ילדים.

 

אפשרות להורים מלווים

מנהלת החווה ובתי ספר האם

הסעות

מכתבי מידע ואישור יציאה להורים

מע"ר

מים

ציוד חקר והוראה בשטח הדרכת מורים וצוות בשטח.

מכתב מלווה להורים

מס' בתי הספר שנענו להוציא את התלמידים לטיול מטעם החווה .

התלמידים

יצרו תוצר מסכם בכל סיום פעילות.

התלמידים יערכו חקר מקדים או בהמשך לסיור שנערך

 

 

 

 

תוכנית העבודה הבית ספרית: "הגן בהלכה " מצוות התלויות בארץ.  

 

מטרה 1: חיזוק מעמדו ויכולתו של החינוך הציבורי לתת מענה מיטבי לכלל החברה הישראלית .

 

יעד 1. החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים.

 

התלמידים יכירו מקורות הדנים בקדושותיה של א"י.

התלמידים יכירו במעמדה המרכזי של א"י , שהמצוות תלויות בה ולא  היא בהן.

התלמידים יכירו בחשיבות עבודת אדמת- א"י ,באופן ישיר ובלתי אמצעי.

התלמידים יכירו את יחסה של ההלכה לחקלאי ("עובד אדמתו ישבע לחם").

התלמידים יפתחו גישה רצינית ומלומדת, למצוות  התלויות בארץ.

התלמידים יכירו מושגים, הלכתיים ואמוניים בהלכות החקלאות.

התלמידים ילמדו על התלות שיש בין היחס לחלש והעני ולגר והתנובה בחקלאות.

התלמידים יכירו מושגי הכשרות טומאה וטהרה , בחקלאות,כגון: פירות טבל , ערלה,כלאיים בצומח ובחי ועוד. פסילת פרי פגום ו/או נגוע  בתולעים וחרקים וכדו' באכילה  (ולקרבן) . לא לנהוג ברעבתנות. שנאמר "לא במסכנות תאכל בה  לחם"

התלמידים ילמדו שיש דרכים למנוע כלאיים ופסילת  הגידול או השדה מבחינה הלכתית שיש אפשרות להתערב ולמנוע  הגעה לכלאיים ע"י הפרדה או דילול. התלמידים  יפעילו גם שיקולי הדעת  הלכתיים במהלך עבודת הקרקע.

התלמידים יכירו המקורות ויחסם אל הסביבה  והקיימות בטבע.

התלמידים ידעו את יחסה של ההלכה היהודית לשימור ולשיפור הסביבה. 

שמיטה – שנת שמיטה

   (כיצד נוהגים ב"פלטין של מלך" והמשתמע מדימוי חז"ל זה לא"י)

התלמידים יכירו המושג "בל תשחית " והשלכותיו על תחומים רבים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם המשימה

תיאור המשימה

לו"ז

שכבת גיל

גורם אחראי לביצוע

בתאום עם

משאבים

מדדי תפוקה לשנת הלימודים

תשע"ד

(משימה ממשיכה

מדדי תפוקה

סטאטוס

מועד התחלה

מועד סיום

מעמדה של א"י

הכרת שמות הארץ קדושתה גבולותיה ומעמד   הארצות  הסמוכות  לה  ביחס  למצוות. התלויות בארץ

12.12

-4.1

כלל התלמידים הלומדים בחווה

ה-ו וחינוך מיוחד

מורה ממ"ד רחמים

מנהלת החווה,

מנהלת ביה"ס, מחנכת הכיתה

-ש'

מורה לחקלאות כהלכה .

כרזות לקירות  הכיתה

 

הפקת חומרים ממאגרי ההלכה שברשותי :מספרים וממאגרים ממוחשבים (דיסקי-תוכן כגון "פרוייקט השו"ת" וכדו' ) אינטרנ' (כגון "מכון התורה והארץ "וכדו')  הכנת מערכי שיעורים וחלוקת החומרים לתלמידים מדי שיעור

ידעו   מס' שמות  ומעמד הארצות שגובלות  ביחס למצוות התליות בארץ

 

 

מצוות הביכורים

 

הכרת מצוות הביכורים

במקורות בתורה בתושב"ע

ומעט שו"תים

סימון ביכורים

11.1

4.1

כלל התלמידים הלומדים בחווה

ה-ו וחינוך מיוחד

 מורה ממ"ד     

   "

 

1 ש"ש

וכנ"ל , שדה חיטים ושעורים  ,גן שבעת המינים

    –  " –

יכירו באופן  בסיסי את המצווה

 

 

מצוות חדש ועומר

הכרת מצוות הביכורים

במקורות בתורה בתושב"ע

ומעט שו"תים

18.1

4.1

כלל התלמידים הלומדים בחווה

ה-ו וחינוך מיוחד

רחמים

"

 

 

 

 

הפרשת חלה

הכרת מצוות הביכורים

במקורות בתורה בתושב"ע

ומעט שו"תים

25.1

4.1

כלל התלמידים הלומדים בחווה

ה-ו וחינוך מיוחד

רחמים

"

 

 

 

 

תרומה גדול' כיום

הכרת מצוות הביכורים

במקורות בתורה בתושב"ע

ומעט שו"תים

1.2

4.1

כלל התלמידים

רחמים

"

 

 

 

 

מעשר ראשון , תרומת מעשר

הכרת מצוות הביכורים

במקורות בתורה בתושב"ע

ומעט שו"תים

8.2

4.1

כלל התלמידים

רחמים

"

 

 

 

 

מעשר שני  ועני

הכרת מצוות הביכורים

במקורות בתורה בתושב"ע

ומעט שו"תים

15.2

4.1

כלל התלמידים

רחמים

"

 

 

 

 

מצוות ערלה

הכרת מצוות הביכורים

במקורות בתורה בתושב"ע

ומעט שו"תים

סימון עצי ערלה

22.2

4.1

כלל התלמידים

רחמים

"

 

 

 

 

מצ' -כלאיים

הכרת מצוות הביכורים

במקורות בתורה בתושב"ע

ומעט שו"תים

מניעת כילאייים על ידי הפרדה , הוספה או דילול .

29.2

4.1

כלל התלמידים

רחמים

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וכנית עבןדה בנושא  בית ספר מקדם אורח חיים , בחווה חקלאית לימודית "גן כרמית"

 

 

 

 

נושא הפעולה

ראשי פרקים

מטרה

פעילות

אחריות

לו"ז

תיעוד התהליך

מדד הצלחה

הירקות שגדלים בחווה וערכם התזונתי

זיהוי,הכרה, תכונות,שימוש,ערך תזונתי

הכרת אופן הגידול וערך הירק

סיור הכרות, שותפות בעבודת הגידול, הכרת הערך המזון

מורה

1.9

בתום הפעילות

התלמיד מזהה ויודע את שמות הגידולים בחווה .

התבלינים שגדלים בחווה וערכם הבריאותי

זיהוי,הכרת תכונות, שימוש,

הפקה,יבוש,

חליטה ערבובים, רעילות

שימוש בעבר,

הכרת יתרונות וחסרונות

ודרכי שימוש

סיור בגן והגדרת התבלינים, הפקת שמן אתרי,ערוב

שמנים,משחק:

רופא צמחים

מורה

אחרי   החגים

בזמן הכבישה . 

התלמיד מזהה ויודע את שמות הגידולים בחווה

כבישת ירקות ושימורם

לימוד הכבישה

התנסות

כבישת ירקות מתאימים

מורה

אחרי קטיף

 

התלמיד הכין בהצלחה כבושים.

הפירות שגדלים בחווה וערכם התזונתי

זיהוי,הכרה, תכונות,שימוש,ערך תזונתי

הכרת אופן הגידול וערך הפרי

עבודות במטע

מורה

עונתי

בזמן גדילתם

 

שמירת בריאות הקרקע תוך כדי עיבודה

מבנה הקרקע, מה קורה לחי והדומם בזמן עיבוד הקרקע

הכרת צורות חיים חדשות והקשר אלינו

עשיית ערוגות במעדר

מורה

בזמן פעילות,חקלאית . 

בזמן הפעולה

בוחן

הזנת הקרקע וטיפוחה בחומרים ממוחזרים

עשיית קומפוסט ופיזורו בערוגות,

שימוש חוזר בחומרים אורגניים

איסוף שיירי מזון, בניית ערימת הקומפוסט

מורה

בזמן פעילות חקלאית .

בזמן הפעולה

בוחן

שימוש זהיר בחומרי דישון

מפגש עם חומר כימי והקפדה על זהירות

לימוד זהירות עם דשן מוצק ונוזלי

צפייה בשימוש

מורה

בזמן פעילות חקלאית

בזמן הפעולה

התלמיד התנסה בהצלחה בשימוש בחומר כימי

הימנעות מדישון מופרז

הכרת הדשן הכימי

לימוד תכונות הדשן הכימי

פיזור ביד – בדגש על כמות קטנה

מורה

בזמן פעילות חקלאית

 

 

 

 

 

 

 

נושא הפעולה

 

 

 

 

 

 

ראשי פרקים

 

 

 

 

 

 

מטרה

 

 

 

 

 

 

פעילות

 

 

 

 

 

 

אחריות

 

 

 

 

 

 

לו"ז

 

 

חיפוי קרקע והגנה מקרינה בחומרים ממוחזרים

חומרי  חיפוי קרקע כגון גזם עץ, סוגי חיפוי, תפקיד החיפוי

חיסכון במים, שמירה על בע"ח בקרקע

הכנה ופיזור גזם

מורה

בפעילות חקלאית

בזמן הפעולה

 

מחזור גידולים שמשמר את בריאות הקרקע

משפחות צמחים,שוני במרכיבי הירק, החלק הנאכל

מבנה הירק, החלק הנאכל, והשפעתו על הקרקע

קטיף, שטיפה יסודית, הכנת מאכלים

מורה

לאורך כול השנה

 

שאלון לתלמידים

טיפול בעשביה תחרותית בשיטות ביולוגיות

תחרות בטבע, מוצא צמח התרבות, שיטות להפחתת עשבים

הכרת התחרות בטבע והתערבות האדם

סיור, דוגמאות, עישוב

מורה

לאורך כול השנה בפעילות חקלאית

בזמן הפעולה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טיפול בחרקים  בשיטות שרשרת המזון

מלחמה ביולוגית

שמירה על סביבה נקייה

חיפוש אויבים טבעיים

מורה

לאורך כול השנה תוך כדי פעילות חקלאית

בזמן הפעולה

שאלון לתלמידים

טיפול במחלות צמחים בטכניקות חכמות בחממה

פתיחה / סגירה של אמצעי אוורור, שמש/צל

הפחתה של שימוש בחומרים

הפעלת האמצעים ומדידת טמפרטורה קרינה, לחות

מורה

לאורך כול השנה בזמן פעילות חלקאית

בזמן הפעולה

 

טיפול במחלות צמחים בחומרים אורגניים

הכרת חומרים אורגניים

לימוד דרך נוספת להדברת מזיקים

צפייה בחומר ובשימוש בו

מורה

תוך כדי פעילות חקלאית

בזמן הפעולה

 

שימוש זהיר בחומרים ובאריזות שלהם

פתיחה, סגירה של אריזות חומרים כימיים

הקפדה על זהירות

צפייה בפעולות פתיחה, סגירה, שימוש ואכסון

מורה

תוך כדי פעילות חקלאית

 

 

שמירה על היגיינת השדה ובתי הגידול (חממות)

פינוי פלסטיקים וברזלים וקרשים אחרי שימוש

מניעת מפגעים סביבתיים בגלל הזנחה

איסוף שיירים

 

תוך כדי פעילות חלקאית

 

 

נושא הפעולה

ראשי פרקים

מטרה

פעילות

אחריות

לו"ז

תיעוד תהליך

מדד

אכסון כלים במקום נקי ומסודר ונגיש לתל'

לכל כלי יש מקום, חסכון בזמן

לימוד סדר וניקיון

בגמר העבודה מחזירים כלים נקיים למקומם

מורה

 

 

 

חסכון במים בשימוש האדם ומחזור מים

חשיבות המים, אפשרות לשימוש חוזר, טיפול במים

חיסכון במים, וחינוך להסתפק במועט

בניית מתקן מחזור

מורה

לאורך כול השנה בזמן פעילות חלקאי

 

שאלון לתלמידים

חיסכון במים בשדה ובבתי הגידול

שיטות השקיה

ואוטומציה

הכרת טכנולוגיות

פרוק והרכבה

מורה

לאורך כול השנה בזמן פעילות חלקאי

 

 

אריזה ושיווק תוצרת חקלאית בשקית רב פעמית

שימוש מופרז בפלסטיק ותוצאותיו והשפעותיו

אפשר גם אחרת

הבאת יבול חקלאי הביתה באותה שקית כל השנה

מורה

לאורך כול השנה בזמן פעילות חלקאי

 

 

מניעה של גרימת סבל לבעלי חיים

הכרת הצורך במרחב מחייה

התחשבות בבע"ח וכתוצאה גם בחברים

עבודה בפינת חיי

מורה

לאורך כול השנה בזמן פעילות חלקאי

 

 

היגיינה ובריאות לבעלי חיים

גם לבע"ח יש מחלות בגלל היגיינה לקויה

שמירת בע"ח מפני מחלות

עבודה בפינת חי

מורה

לאורך כול השנה בזמן פעילות חקלאית

 

 

שימוש חוזר בחלקי הצמח הלא נאכלים

1.שימוש חוזר בשדה,         2. שימוש לקומפוסט

מחזור פסולת אורגנית

1 .הטמנה בשדה,            2 .שאריות אריזה לקומפוסט

מורה

לאורך כול השנה בזמן פעילות חקלאית

 

 

שימוש נכון בכלי עבודה ויציבה נכונה

 

מה השימוש הנכון בכלים, וכיצד משתמשים

ללמד עמידה, וכיפוף נכונים

שמירה על  בריאות הגב

עבודה עם כלים חקלאיים, בשדה בחממה ובאריזה

מורה

לאורך כול השנה בזמן פעילות חקלאית

 

 

נושא הפעולה

ראשי פרקים

מטרה

פעילות

אחריות

לו"ז

תיעוד תהליך

מדד

עבודה פיסית-בריאות

עבודה לאורך זמן

חלוקת הכוח

בשדה בגינון ובחממה

מורה

לאורך כול השנה בזמן פעילות חקלאית

 

שאלון לתלמידים

גידול צמחי נוי לבריאות נפשית

חשיבות הנוי והגינון

לימוד אסטטיקה ושילוב צמחים

עבודה בגינון

מורה

לאורך כול השנה בזמן פעילות חקלאית

 

שביעות רצון התלמיד מהשהייה בחווה.

שמירה על בטיחות בעבודה

שיעורי בטיחות בעבודה

להימנע מטעויות טיפשיות

הקפדה במשך היום

מורה

לאורך כול השנה בזמן פעילות חקלאית

 

אין פציעות של תלמידים בזמן עבודה

עבודת צוות (ומנהיגות) ותמיכה חברתית

הסברים על עבודת צוות, ויתרונותיה

לחנך לעזרה הדדית, ופיתוח ילדים מובילים

כל העבודות בחווה

מורה

לאורך כול השנה בזמן פעילות חקלאית

 

 

בנייה של פינות מנוחה אסתטיות מחומרי גלם טבעיים

שימוש חוזר בחומרים לבניית ספסלים וסככות צל

שימוש בחומרי פסולת, הפעלת הדמיון

איסוף חומרים ובנייה

מורה

לאורך כול השנה בזמן פעילות חקלאית

 

 

חשיפה לשמש – יתרונות וחסרונות

קרינה, אורכי גל צבעים,נזק ותועלת לאדם

היחשפות נכונה לשמש

טיפוח מודעות לשמש

מורה

לאורך כול השנה בזמן פעילות חקלאית

 

 

כיצד אבותינו שמרו על בריאותם, לימוד פסוקים

ציטוטים מהרמב"ם ואחרים  עוד לפניו

הכרת המסורת היהודית

כתיבת פסוקים

מורה

לאורך כול השנה בזמן פעילות חקלאית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהערוגה לשולחן – מזונות החווה .

 

נושא הפעולה

ראשי פרקים

מטרה

פעילות

אחריות

לו"ז

תיעוד התהליך

מדד הצלחה

*גידול מזונות בחווה  : דגנים – חיטה , שעורה , שיבולת שועל .

קטניות – פול הגינה , אפונה , שעועית .

ירקות – צנון ,צנונית , סלק אדום ,בצל  ירוק ויבש .

כרוביים , גזר ,פלפל ירוק ואדום,קישוא,תפוח אדמה ,תירס .,שבעת המינים. צמחי תבלין ומרפא.עצי פרי , נשירים , פרדס .  * עקרונות התזונה הנבונה  ?

 

הכרת אבות המזון : שומנים ,חלבונים ,פחמימות ,ויטמינים מינרלים

* מילוי צרכים פיזיולוגיים: אספקת אנרגיה, בניין של רקמות הגוף, קיום פעולות החיים.

* מילוי צרכים נפשיים, כגון: שעמום, עצבנות, מתח, שמחה ופורקן.

*התלמיד ידע שתזונה נכונה היא תזונה מאוזנת ומגוונת, המספקת את הרמה הנדרשת של כל המרכיבים התזונתיים: מים, פחמימות, חלבונים, שומנים, ויטמינים ומינרלים.

*הרכב גוף האדם באחוזים  .

 

במעבדה : זיהוי

אבות מזון באמצעות אינדקטור .

חומרים בגוף:

חומרים אורגניים : פחמימות שומנים חלבונים.

חומרים אנאורגניים: מלחים מים

ויטמינים (משוייכים לשתי הקבוצות )

מנהל , מורה לחקלאות וסביבה

ספט'-נובמבר

צילום תמונות מתהליךגידול המזונות ועד הגעתם להבשלה.

האם מתקיים שינוי בהרגלי האכילה ובההעדפות

המזון של התלמידים.

* הפירמידה שלי – צעדים לבריאות.

רכיבי המזון

שומנים .

הגידולים בחווה :

זיתים ,תירס .

 

שומנים – חומר דלק וחומרי אגירה .

* מזונות המכילים שומנים ?

שומן טראנס ומזונות המכילים שומן טראנס.

 * שומן רווי? מדוע אינו בריא כלל  גם במצבו הטבעי

* מהו שומן חד בלתי רווי?)

*מהו שומן רב בלתי רווי ?

* כולסטרול רע LDL

* כולסטרול טוב

HDL

*התלמיד יכיר את הרכב  ותכונות השומנים.

* התלמיד יכיר סוגי שמנים  ותכונותיהם.

שמן זית ,סויה,חריע,חמניות , תירס ומי הבריא לגוף.

התלמיד יכיר שמנים המכילים אומגה 3 ו  6 .

.

.

 

* במעבדה זיהוי שומן במזונות שונים .

* ההשלכות הבריאותיות של צריכת שומניים רוויים . (סרט )

פעילות מעבדתית.

* כולסטרול

* התלמיד יכיר לעומק מזונות המכילים שומן טראנס .

* הפקת שמן זית

* הפקת מרגרינה

 

 

מנהל ,מורה לחקלאות וסביבה

דצמבר-ינואר

תיעוד עבודות מסכמות בנושא .

עבודה קצרה ומסכמת על ההשלכות הבריאותיות של צריכת שומנים רוויים .

חלבונים

הגידולים בחווה :

דגניים קטניות

אבני היסוד של החלבונים הם           חומצות אמינו

החלבונים השונים נבדלים זה מזה  בסדר

ובצורת הארגון של חומצות האמינו

ח. אמינו חיוניות : הגוף לא יכול ליצור לבדו.

 

מהו חלבון שלם= חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה:

כאשר החלבון מספק את כל ח. אמינו הנחוצות.

מהו חלבון חסר = חלבון בעל ערך ביולוגי נמוך:

חלבון שמספק רק חלק מחומצות האמינו החיוניות

לדוגמא: לחם, אורז, גריסים, דגנים למיניהם, פרות וירקות

במעבדה :זיהוי חלבון במזונות .  השוואה בין חלבון שלם לחסר . הכרות עם מזונות המכילים חלבון שלם: בשר, דגים, עופות, ביצה, גבינות ומוצרי חלב.

הכרות עם מזונות המכילים חלבון חסר: לדוגמא: לחם, אורז, גריסים, דגנים למיניהם, פרות וירקות.

הכנת ארוחה מממזונות המיוצרים בחווה ומכילים חלבון חסר. (כדוגמת הירקות)

מנהל ,מורה לחקלאות וסביבה

פברואר – מרץ

תיעוד  הכנת הארוחה .

בוחן

פחמימות

הגידולים בחווה קנה סוכר

תפוזים , רימונים ,

ענבים , תאנים , תמרים .דגנים .

דבש דבורים .

תפקידו העיקרי של הפחמימות הוא לספק לגוף את האנרגיה הדרושה לקיום ופעולה ואצל ילדים ובני נוער לגדילה.

* הרכב הפחמימות .

* מהו דגן מלא , קמח לבן , קמח חום , סוכר לבן , סוכר חום ?

*. מדד גליקמי.

*הכרות עם תוצרי הכוורת – דבש יתרונותיו הבריאותיים .

דבש מלכות , פרופוליס , דונג .

 

התלמיד יכיר את ארבע קבוצות הפחמימות:  פחמימות פשוטות (סוכרים פשוטים)- עוברות תהליכי עיכול וספיגה מהירים

נספגות לזרם הדם בקצב מהיר וגורמות לעליה מהירה של רמת הסוכר בדם

פחמימות מורכבות – פחמימות אלו עוברות

עיכול וספיגה איטיים בהשוואה לפחמימות

הפשוטות

הן נספגות לזרם הדם בקצב מתון ולכן

תורמות לתחושת שובע ממושכת.

סיבים תזונתיים- סיבים מסיסיים וסיבים בלתי מסיסיים.

במעבדה : זיהוי סוכרים .

זיהוי : חד סוכר

כדוגמת הגלוקוז המצוי  בסוכר הקנה ,דבש, ריבה, דברי מתיקה.

זיהוי דו- סוכר ורב סוכרים  כגון העמילן המצוי בתפוחי אדמה לחם ועוד.

חד סוכר – גלוקוז ,פרוקטוז.

דו סוכר- סוכרוז,מלטוז,לקטוז.

רב סוכר- עמילן

,תאית(צלולוז)

גליקוגן .

מנהל ,מורה לחקלאות וסביבה

אפריל –מאי

 

על התלמיד להבין ולדעת . מוצר המכיל דגנים מלאים הוא בעל ערך גליקמי נמוך יותר.

* מוצר המכיל סובין הוא בעל ערך גליקמי נמוך יותר.

* מוצר המכיל סוכר הוא בעל ערך גליקמי גבוה יותר

* מוצר שבו הסוכרים הם אחוז גבוה מהפחמימות הוא בעל ערך גליקמי גבוה יותר.* מבחן בנושא פחמימות .

 

 

ויטמינים .

כול הגידולים בחווה .

תפקידם של הויטמינים

 חיוניים לגדילה ולהתפתחות.

משתתפים בתהליך חילוף החומרים.

מבטיחים את הפעילות המטבולית והמערכתית.

חשובים לפעולת האינזימים.

התלמיד יכיר סוגי ויטמינים :  ויטמין  A קבוצת B  C D K ותפקיד כול אחד מהם במערכות הגוף .

* תסימינים של חסר בויטמינים .

במעבדה :  מהו ויטמין ?

* מה מקור הויטמינים ?

* מהי הכמות הנדרשת בתפריט היומי ?

מנהל ,מורה לחקלאות וסביבה

יוני

 

יום שיא : על הכיתה להכין ארוחת בוקר בריאותית ומתן הסברים על הבחירות שלה.

 

מינרלים (מלחים)

הצמח קולט אותם מהקרקע מומסים במים .

המינרלים הם מרכיבי תזונה החיוניים לתפקוד תקין של הגוף.

מקורם מקליפת כדור הארץ.

התלמיד ידע את תפקיד המנרלים בגוף : תורמים לבניית השלד.

משמשים כאבני בניין של העצמות והשיניים.

משפיעים על חילוף החומרים בגוף ועל כדוריות הדם האדומות. חשובים לאיזון משק המים

*תסמינים של חסר במינרלים.

במעבדה :

התלמיד ייחשף ויתנסה בתכונות  המלחים השונים . סידן , אבץ, יוד , מגנזיום , נתרן זרחן .

ואיך אלה הגיעו לפרי ולירק ולבשר החי.

מנהל ,מורה לחקלאות וסביבה

יוני

 

 

פיטוכימיקלים בירקות ופירות

. בירקות ופירות, קיימים עשרות אלפי חומרים פעילים בעלי חשיבות בריאותית מרחיקת לכת. חומרים אלה מכונים בשם הכללי פיטו-  צמח, כימיקלים

כוח הצבע :

צבע אדום – הכוח להלחם בסרטן ובמחלות לב.
צבע כתום – הכוח לשמור על תפקוד תקין של מערכת החיסון, ולהלחם
בסרטן.
צבע ירוק – הכוח לשמור על ראייה תקינה, ולחזק את העצמות.
צבע לבן – הכוח לשמור על כלי הדם והלב, ולהלחם בחיידקים ובדלקות.
צבע סגול – הכוח להאט תהליכי הזדקנות, ובפרט הזדקנות המוח (ממש "אנטי-אייג'ינג" בפעולה).

 

 הכרות במעבדה עם החומרים הפעילים בצבעים :

אדום – ליקופן

כתום –הקרוטנואידים.

ירוק- כלורופיל

לבן – אליצין

סגול – אנתוציאנינים

 

עידוד אכילת ירקות מכל 5 הקבוצות בכול יום , כיוון שכל ירק מפעיל מערכות הגנה שונות מפני חומרים ותהליכים מזיקים. 

מורה לחקלאות וסביבה .

 

 

 מעקב אחר ארוחת הבוקר של תלמידים האם הם מביאים ירקות לארוחת הבוקר

חמסת הצבעים

 

 

 

 

 

 

 

בהצלחה גדולה למורים ולתלמידים . 

הגדרות כלליות כניסה למערכת