אלה ארצישראלית

עץ עתיק הניטע בחווה בשנת 1953

אלה ארצישראלית- עץ או שיח נשיר . הצבע האדום בלבלוב העלים והענפים הצעירים היא התרומה העיקרית לחורש הים תיכוני. האלה נזכרת בתנ"ך כמקום-פולחן.

הצמח במקורות:

במקרא מוזכרת האלה (בראשית לה' ד) כמקום בו קבר יעקב נזמים ואלוהי נכר. מלאך ה' התגלה לגדעון "תחת האלה אשר בעפרה" (שופטים ו' יא), אנשי יבש גלעד קברו את שאול המלך תחת האלה ביבש גלעד (דבה"י א' י).

אלה

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת