אלון התבור

עץ עתיק הניטע בחווה בשנת 1953.

אלון התבור הוא ערך טבע מוגן על פי חוק במדינת ישראל.

עצי אלון התבור נכרתו רבות בעבר לצורך ייצור פחמים ולשימוש בעץ הקשה שלהם לייצור כלי עבודה.

הצמח במקורות

אלון התבור מוזכר כנקודת ציון בדרכו של שאול, לאחר שהאחרון נמשח למלך ע"י שמואל בגבול נחלת בנימין. הוא התבקש ללכת משם לפי ההוראות הבאות: …" וחלפת משם והלאה ובאת עד אלון תבור ומצאת שם שלושה אנשים עולים אל בית האלוהים"…(שמואל א פרק י,ג') 

אלון התבור

הגדרות כלליות כניסה למערכת