חרוב מצוי

 

עץ עתיק הניטע בחווה בשנת 1953.

זרעי החרוב קרויים "קרט"   והיו משמשים בעבר כמידת משקל.
היו שמדדו את מידת נעליהם לפי מספר זרעי חרוב שהי  מונחים לרוחב בשורה.

 

הצמח במקורות
מולדתו של החרוב בארץ ישראל ובשכנותיה. עובדה מעניינת ביותר היאשהחרוב אינו נזכר בתנ"ך. אך יש הסבורים, כי בפסוק : "אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו, ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו" (ישעיהו א', י"ט – כ'), הכוונה היא לחרוב.

חרוב

הגדרות כלליות כניסה למערכת