פיקוס השקמה

עץ עתיק הניטע בחווה בשנת 1953

השקמה היא עץ עָנֵף ועגול-צמרת . גדל בארץ בעיקר במקומות עם מי-תהום גבוהים

השקמה הובאה לראשונה ארצה בידי אדם כבר בשחר התקופה ההיסטורית, לפני 6,500 שנה, ואולי אף כבר לפני 10,000 שנה

העץ ניטע בארץ כנראה בעיקר לשם צלו, גם לשם פריו. הפרי שופע, אכיל, לא נחשב למשובח. השתמשו בעץ גם לבניה (בעיקר גגות) ולהסקה.

הצמח במקורות:

דוד המלך מינה מפקח על הזיתים והשקמים אשר בשפלה (דה"א כז כח), עדות לחשיבותה הכלכלית של השקמה. על עושרו של שלמה המלך נאמר כי הִרְבָּה להשתמש בארזים "כשקמים אשר בשפלה לרוב" (מל"א, י, כז).

פיקוס השיקמה

הגדרות כלליות כניסה למערכת